.-.Egipat.-.

Go down

.-.Egipat.-.

Post  Spirit on Tue Sep 02, 2008 1:55 am

Izis

Hram posvećen Isis nalazi se na ostrvu Fila, blizu prve katarakte. Nju duboko poštuju širom celog Egipta.
Isis je jedna od najranijih i najvažnijih boginja drevnog Egipta. Smatrana je kao ženski kontrapunkt Ozirisu, uloga koju je verovatno zauzimala pre svanuća dinastičkog Egipta. Nijedno drugo božanstvo nije izdržalo probu vremena tako dobro kao Isis. Njen kult nije ugašen sa drugim egipatskim bogovima, ali je bilo prigrljeno od strane Grka i Rimljana, njeno obožavanje se održalo do današnjih dana.

Poštovana je od Egipćana kao velika boginja-majka i predstavlja materinski duh u svojoj najintimnijoj formi. Često je viđana kako doji mladog Horusa. U Ozirisovoj legendi ona je viđena kao savesna supruga, žalosna udovica i kao zaštitnik mrtvih.

Kao boginja sa krilima može predstavljati vetar. U legendi o Ozirisu ima upućivanja da Isis cvili i jeca kao vetar. Takođe je stalno u putovanju gore i dole zemljom u potrazi za njenim izgubljenim mužem. Po nalaženju Ozirisovog tela, ona uzima oblik jedne od najbržih ptica, sokola. Lepršajući iznad njegovog mrtvog tela ona cvili i jeca. Ona vraća Ozirisu život lepršanjem njenih krila i puneći njegova usta i nos vazduhom.

Isis je bila velika čarobnica, boginja magije. Zajedno sa Totom, naučila je čovečanstvo tajnama medicine. Ona je balsamovala i čuvala Ozirisa. Često je predstavljena u podnožju mrtvačkog kovčega sa dugim raširenim krilima da zaštiti pokojnike.

Često je viđamo sa rogovima i solarnim diskom na njenoj glavi. Ponekad je naslikana sa krilima, važno je reći da je ona jedna od samo nekoliko božanstava sa krilima u drevnoj egipatskoj mitologiji.

Rođačke veze: kćerka od Nut i Geb. Sestra Ozirisa, Nephthys i Seta. Žena Ozirisa. Majka Horusa.


_________________
Istina pocenje lazima

Spirit
Spirit
Admin

Number of posts : 552
: Nis
Registration date : 2008-02-18

View user profile http://spiritworld.forumsc.net

Back to top Go down

Re: .-.Egipat.-.

Post  Spirit on Tue Sep 02, 2008 1:57 am

Hator

Kultni centri se nalaze širom Egipta, a posebno u Denderi. Zato što se njeno obožavanje proteže još u predinastičko vreme, nalazimo Hathor identifikovanu sa mnogim lokalnim Boginjama i možemo reći da su sve te Boginje samo različite forme Hathor. Nalazimo je u ulozi Boginje nebesa, Boginje sunca, Boginje meseca, Boginje istoka, Boginje zapada, Boginje vlage, Boginje plodnosti, Boginje poljoprivrede i Boginje podzemnog sveta.

Hathor je bila Boginja radosti, materinstva i ljubavi. Smatrala se za zaštitnicu trudnica i babica. Bila je pokrovitelj svih žena bez obzira na njihov položaj. Kao Boginja plodnosti i vlage, Hathor se pridružuje sa poplavama Nila. U legendama o Ra, Hathor se naziva "okom Ra".

U kasnijim vremenima kada je Oziris povećao popularnost, njena uloga je izmenjena. Sada je dočekivala pokojnike sa dobrodošlicom u podzemni svet, deleći vodu dušama mrtvih iz grana drveta sikamor (egipatska smokva) i nudeći im hranu.

Originalno je obožavana u formi krave, ponekad kao krava sa zvezdama na njoj. Kasnije je predstavljaju kao ženu sa glavom krave i konačno sa ljudskom glavom širokog i mirnog lica, ponekad se opisuje sa ušima ili rogovima krave.
Često se može videti i sa parom rogova iznad njene glave, a između je disk koji simboliše mesec.

Kćerka je od Nut i Ra, žena od Ra, majka od Ihy. Mnoge legende je portretišu kao majku Horusa.
(jedna od mojih omiljenih boginja)


_________________
Istina pocenje lazima

Spirit
Spirit
Admin

Number of posts : 552
: Nis
Registration date : 2008-02-18

View user profile http://spiritworld.forumsc.net

Back to top Go down

Re: .-.Egipat.-.

Post  Spirit on Tue Sep 02, 2008 1:58 am

Bastet

Kultni centar ovog božanstva je Bubastis Delti. Kao Boginja sunca ona predstavlja toplotu, daje snagu životu od sunca. Njen kult se javlja vrlo rano, sa drugom dinastijom. Nalik mački, bila je obožavana zbog svoje gipkosti i snage. Bast je branila Ra od zmije Apep.
Predstavlja se kao žena sa glavom domaće mačke. Kaže se da je kćerka i supruga Ra, majka Khensu i Maahes.
Još je zovu Bast.

_________________
Istina pocenje lazima

Spirit
Spirit
Admin

Number of posts : 552
: Nis
Registration date : 2008-02-18

View user profile http://spiritworld.forumsc.net

Back to top Go down

Re: .-.Egipat.-.

Post  Spirit on Tue Sep 02, 2008 2:00 am

Min

Min je poglavar nebesa. Kultni centri su u Panopolisu i Koptosu. U drevnim vremenima Min je bio nebeski Bog čiji je simbol bila munja. U srenjem kraljevstvu bio je identifikovan kao Bog-soko Haroeris (Horus starešina). Iznad svega Min je bio obožavan od strane muškaraca kao Bog plodnosti. Takođe se viđa kao Bog kiše koji promoviše plodnost prirode, specijalno rast žita.

Za vreme Min festivala koji su slavili početak sezone sađenja, nalazimo faraone kako ceremonijalno motikaju zemlju i navodnjavaju polja pod supervizijom Mina. Isto tako kao što je Minov festival označavao početak sezone žetve, faraon je viđen kako kosi žito.

Uprkos njegovim asocijacijama na plodnost, Min je takođe poznat kao Gospodar Istočne pustinje. U ovoj ulozi bio je zaštitnik karavana koji su išli iz njegovog kultnog centra Koptosa ka Crvenom moru. Kao gospodar stranih zemalja bio je zaštitnik nomada i lovaca.

Slikan je sa bradom sa nogama skupljenim zajedno. Nosio je dva visoka pera, isti šešir kao što nalazimo da Amun nosi. Njegova ruka je podignuta držeći bič ili munju. U novom kraljevstvu bio je predstavljan kao beli bik.

Rođačke relacije su mu da je sin Ra ili Shu.


_________________
Istina pocenje lazima

Spirit
Spirit
Admin

Number of posts : 552
: Nis
Registration date : 2008-02-18

View user profile http://spiritworld.forumsc.net

Back to top Go down

Re: .-.Egipat.-.

Post  Spirit on Tue Sep 02, 2008 2:01 am

Maat


Maat je Boginja istine, a kultni centri se nalaze duž celog Egipta. Maat predstavlja ideale zakona, poretka i istine. Reč Maat se prevodi kao "ona koja je ispravna". To sadrži u sebi bilo šta što je istinito, uređeno ili uravnoteženo. Ona je ženski duplikat Thoth-a. Znamo da je drevna Boginja zato što je nalazimo u brodu od Ra kao ružu iznad voda ambisa Nu prvog dana. Zajedno sa Thoth-om su unosili dnevni kurs Boga sunca Ra. Ponekad je nazivana "oko Ra" ili "kćerka Ra".

Maat takođe igra važnu ulogu u knjizi mrtvih. U "Haal of Maat" je vršeno presuđivanje mrtvima. To je rađeno tako što se na jednoj strani vagalo srce umrlog, a na drugoj je bilo pero od Maat. Ako je srce bilo lakše, tada je osoba bila dostojna susreta sa Ozirisom posle života. Ako bi srce bilo teže od pera tada bi osoba bila proždrana od Ammut.
Maat se predstavlja kao žena koja nosi visoko nojevo pero na glavi. Od srodstva je kćerka Ra, žena od Thotha. Još je negde nazivaju Mayet.


_________________
Istina pocenje lazima

Spirit
Spirit
Admin

Number of posts : 552
: Nis
Registration date : 2008-02-18

View user profile http://spiritworld.forumsc.net

Back to top Go down

Re: .-.Egipat.-.

Post  Spirit on Tue Sep 02, 2008 2:02 am

Khnum

On je Bog hladnih voda. Kultni centri se nalaze na ostrvu Fila, Elefantin i Esni.
To je veoma drevno božanstvo. Kao Bog vode povezivan je sa godišnjim poplavama Nila. Njegovo ime znači da stvara. On je bio stvaralac svega što postoji i što će biti. On je stvorio Bogove i oblikovao čovečanstvo na grnčarskom točku.
Predstavljen je kao čovek sa glavom ovna. Sam je sebe stvorio.
Od drugih imena spominje se kao Khnemu.


_________________
Istina pocenje lazima

Spirit
Spirit
Admin

Number of posts : 552
: Nis
Registration date : 2008-02-18

View user profile http://spiritworld.forumsc.net

Back to top Go down

Re: .-.Egipat.-.

Post  Spirit on Tue Sep 02, 2008 2:03 am

Khepri

Onaj koji dolazi u egzistenciju. Kultni centar se nalazi U Heliopolisu, svetom gradu. Heliopolis više ne postoji, a nalazio se u jednom od sadašnjih delova Kaira, vremenom je ostao samo jedan obelisk na ulazu u Heliopolis, a na njegovim ruševinama su izgrađene kuće. Smatran je za prvo kopno koje se pojavilo posle potopa.
Bog sunca, povezan sa njegovim izlaskom. Zbog njegove asocijacije sa sunčevim izlaskom, smatran je jednim od Bogova stvaralaca. Khepri je gurnuo sunce preko neba na isti način na koji skarabej gura kugle izmeta preko zemlje.

Predstavljen je kao čovek sa glavom skarabeja ili skarabej.

Sam je sebe stvorio. Od drugih mogućih imena spominje se kao Khepra, Khepera.


_________________
Istina pocenje lazima

Spirit
Spirit
Admin

Number of posts : 552
: Nis
Registration date : 2008-02-18

View user profile http://spiritworld.forumsc.net

Back to top Go down

Re: .-.Egipat.-.

Post  Spirit on Tue Sep 02, 2008 2:05 am

Geb


Kultni centri se nalaze širom Egipta. Za Geba se smatra da predstavlja Zemlju, često se viđa opružen ispod nebeske Boginje Nut. Geb je bio nazivan i kao "Veliki Gakač", pa je u skladu s tim bio predstavljen kao guska. U ovoj formi je bio jer se kaže da je ležao na jajetu iz kojeg se izleglo sunce. Veruje se da je treći božanski kralj Zemlje. Kraljevski tron Egipta je poznat kao "Gebov tron" u čast njegove velike vladavine.

Kao Bog vegetacije bio je prikazivan sa zelenim parčićima zemlje ili biljkama na njegovom telu. Kao Zemlja, često se viđa kako leži ispod Nut, naslonjen na jedan lakat, jednim kolenom savijenim prema nebu, ovo prestavlja planine i doline na Zemlji. Često je naslikan i sa guskom na njegovoj glavi ili kao guska.
Od rodbinskih veza pripisuje mu se da je sin Shu i Tefnut, brat blizanac od Nut, muž od Nut, otac Ozirisa i Isis, Seth i Nephthys. Još na nazivaju i Keb._________________
Istina pocenje lazima

Spirit
Spirit
Admin

Number of posts : 552
: Nis
Registration date : 2008-02-18

View user profile http://spiritworld.forumsc.net

Back to top Go down

Re: .-.Egipat.-.

Post  Spirit on Tue Sep 02, 2008 2:07 am

Mut


Kultni centar Teba tj. današnji Luksor. Mut je božanska majka, kraljica svih Bogova. Ona je ženski par sa Amunom. Mut je prisvojila mnogo od drugih egipatskih Boginja koje su predstavljale osobine materinstva. Za vreme Novog kraljevstva, venčanje Mut i Amuna je bila jedna od najvećih godišnjih proslava. Amun bi dolazio iz njegovog hrama u Karnaku u velikoj pratnji da poseti Mut u njenom hramu u Luksoru. Uprkos venčanju sa Amunom, Mut je bila biseksualna, možda da bi pojačala njenu poziciju kao majka svih stvari. Njen hijeroglifski simbol bio je lešinar, to je nošeno na krunama egipatskih kraljica da simboliše njihovo materinstvo.

Predstavlja se kao žena koja nosi šešir sa simbolom lešinara, sa duplom krunom gornjeg i donjeg Egipta. Na nekim slikama glave lešinara štrče iz njenih ramena. Ponekad drži skiptar od papirusa.
Od rođačkih veza je žena Amuna, majka svih Bogova, majka svih živih stvari.


_________________
Istina pocenje lazima

Spirit
Spirit
Admin

Number of posts : 552
: Nis
Registration date : 2008-02-18

View user profile http://spiritworld.forumsc.net

Back to top Go down

Re: .-.Egipat.-.

Post  YOle on Tue Sep 02, 2008 2:23 am

Ra

Ra je drevno egipatski bog sunca. Do pete dinastije posta je jedan od glavnih bogova iz Egipatskog panteona, obicno poistovecivan sa podnevnim suncem, dok su ostala bozanstva predstavljala ostale polozaje sunca. Ra se znatno menjao s' vremena na vreme i u jednom ili drugom obliku, znatno kasnije, poceo je da predstavlja sunce u svako doba dana. Glavni kult Ra je bio smesten u gradu Heliopolisu (buk. Grad Sunca). U kasnijim Egipatskim dinastijama, Ra je spojen sa Horusom. U trenutku kada je njegovo stovanje dostiglo poziciju velike vaznosti u Egipatskom pantheonu, verovalo se da on upravlja nebom, zemljom i podzemnim svetom. Povezivan je sa sokolom, simbolom drugih bozanstava sunca koja su stitila faraone. Kada su bozanstva uparena, faraoni, sinovi boginje Hator su smatrani i njegovim sinovima.

YOle
YOle

Number of posts : 262
Age : 32
: Trstenik
Registration date : 2008-08-29

View user profile

Back to top Go down

Re: .-.Egipat.-.

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum